Naar overzicht inschrijfmogelijkheden...

A6 Programmeren 2

Studiepunten: 6
Lestijden: 60
Vereiste voorkennis

A5 Programmeren 1

Leerinhoud

Verdere verdieping van de leerstof en competenties opgedaan in module A5 Programmeren1.

Client side webontwikkeling J

 • Basisbegrippen
 • Programmastructuren
 • Operatoren
 • Functies
 • Objecten
 • Arrays
 • DOM
 • Events
 • Formulieren
 • JQuery (UI)
 • Plugins
Competenties
 • De cursist kan standaardalgoritmen voor onder meer sorteren en zoeken, opbouwen en toepassen
 • De cursist kan de elementen en structuren van een programmeertaal grondig omschrijven
 • De cursist kan de elementen en structuren van een programmeertaal in complexere applicaties toepassen
 • De cursist kan de volledige levenscyclus van een eenvoudig project volgens een gepaste methodologie zelfstandig doorlopen
Leermaterialen

Leerplatform :

 • Online syllabus.
 • Vakfora
 • Links naar aanvullende websites
 • Opdrachten + feedback
Studiekosten

 

Studiebegeleiding

De docent voorziet begeleidingsmogelijkheid al of niet binnen de contacturen.
Tijdens de afstandsmomenten is de docent steeds in het centrum aanwezig.
Communicatie binnen het leerplatform wordt binnen de 2 werkdagen verwerkt.

Onderwijsvormen

Avondcursus: Contactonderwijs (CO) : 55% - Afstandsonderwijs (AO) : 45%

Zaterdagcursus: Contactonderwijs (CO) : 50% - Afstandsonderwijs (AO) : 50%

Evaluatievorm

Het examen

1 examen op het einde van de module.
Het examen telt voor 40% van de beoordeling.

Permanente evaluatie

De overige 60% van uw beoordeling valt onder permanente evaluatie.