InschrijvenPlaatsMomentLesurenDocentEerste lesOpmerkingLestijden (*)Prijs
Online inschrijven is afgesloten voor deze cursus.
Neem contact op met het secretariaat indien je nog wenst in te schrijven.
Sint-Michiels, Rijselstraat 5Maandagavond18u10-20u50 + afstandsonderwijsDeclerck N.04/02/2019 6090€
(*) Lestijden : het totaal aantal lesuren dat deze cursus zal duren

Naar overzicht inschrijfmogelijkheden...

A9 Datacommunicatie & Netwerken

Studiepunten: 4
Lestijden: 60
Vereiste voorkennis

Geen

Leerinhoud

In de module 'Datacommunicatie en netwerken' wordt de basiskennis over de werking van datacommunicatie en netwerken aangeleerd.

Tijdens deze opleiding krijgt elke cursist de beschikking over een virtueel netwerk en de nodige software waarmee de verworven kennis onmiddellijk in de praktijk omgezet kan worden.

 • Datacommunicatiemodel
  • Basiselementen datatransmissie
  • Fysieke media en eigenschappen
  • Topologiëen
   • Point-to-point
   • Multipoint (Ethernet...)
  • Het OSI model en de TCP/IP stack.
 • TCP/IP stack
 • IP, TCP, UDP, Dataframes
 • IP adressering, netmaskers en broadcasts
 • Sub en supernetting
 • Gateways, DNS, NAT, RIP
 • Gebruik van packetsniffers
 • Traceren van IP-packets
 • Commando’s en software voor netwerkanalyse en debugging
 • Installatie van een linux routing & firewall distributie
 • Netwerkbeveiliging en DMZ
 • Configuratie: DNS, DHCP …
 • Static routing en RIP
 • Packetanalyse
 • Routing
Competenties

De cursist kan :

 • de termen, afkortingen en basiselementen in gebruik bij communicatiesystemen en datatransmissie omschrijven;
 • de parameters capaciteit, snelheid en de beperkingen van een communicatiekanaal situeren;
 • de principes van modulatie en de bijbehorende normen benoemen en beschrijven;
 • de verschillende netwerktopologieën (punt-tot-punt, ster, ethernet,..) en hun toepassingen beschrijven;
 • kent de technieken waarbij computers communiceren in een lokaal netwerk via een gemeenschappelijk kanaal en kan een lokaal netwerk op basis van een gemeenschappelijk kanaal samenstellen;
 • kan de voordelen en noodzakelijkheden van het gebruik van lagenmodellen in datacommunicatie opnoemen en kan het OSI-model en de TCP/IP stack beschrijven;
 • kent het verschil tussen fysische en logische adressering en kan IP-adressen catalogeren en aanpassen (sub- en supernetten);
 • de verschillende functionaliteiten tussen een server en werkstations weergeven;
 • verschillende aspecten van netwerkbeveiliging onderscheiden.
Leermaterialen

Leerplatform :

 • Online syllabus.
 • Vakfora
 • Links naar aanvullende websites
 • Opdrachten + feedback
Studiekosten

 

Studiebegeleiding

De docent voorziet begeleidingsmogelijkheid al of niet binnen de contacturen.
Tijdens de afstandsmomenten is de docent steeds in het centrum aanwezig.
Communicatie binnen het leerplatform wordt binnen de 2 werkdagen verwerkt.

Onderwijsvormen

Contactonderwijs (CO) : 65%
Afstandsonderwijs (AO) : 35%

Evaluatievorm

Het examen

1 examen op het einde van de module.
Het examen telt voor 40% van de beoordeling.

Permanente evaluatie

De overige 60% van uw beoordeling valt onder permanente evaluatie.