Naar overzicht inschrijfmogelijkheden...

B3 Programmeren 4

Studiepunten: 12
Lestijden: 120
Vereiste voorkennis

B1 Programmeren 3, B2 Analyse

Leerinhoud

Ontwikkelen van websites en internettoepassingen op webserver-niveau. Er wordt uitgebreid aandacht geschonken aan het maken van databasegestuurde webapplicaties.

De cursist leert dynamische toepassingen ontwikkelen zoals een e-commerce-store, forum, content management systeem ontwikkelen. We passen principes zoals n-tier model, Model-View-Controller toe in onze applicaties.

Overzicht cursusinhoud

 • Gevorderde serverside-ontwikkeling in ASP.Net Core
 • Ajax: asynchrone communicatie met webserver
 • Linq: bevragen en manipuleren van het eigen objectmodel, Linq to SQL, ADO.Net Entity Framework
 • Databinding in een Web Application
 • Web API
 • Game Developement met Unity
Competenties
 • De cursist kan een omschreven probleem autonoom en in team omzetten in een toepassing aan de hand van het doorlopen van de gehele projectcyclus;.
 • De cursist kan methodologie en analysetechnieken toepassen in een programmeer – projectomgeving.
 • De cursist kan een projectdossier samenstellen
 • De cursist kan moderne geavanceerde programmeerconcepten uitleggen en toepassen.
Leermaterialen

Leerplatform :

 • Online syllabus.
 • Vakfora
 • Links naar aanvullende websites
 • Opdrachten + feedback
Studiekosten

 

Studiebegeleiding

De docent voorziet begeleidingsmogelijkheid al of niet binnen de contacturen.
Tijdens de afstandsmomenten is de docent steeds in het centrum.
Communicatie binnen het leerplatform wordt binnen de 2 werkdagen verwerkt.

Onderwijsvormen

Contactonderwijs (CO) : 65%
Afstandsonderwijs (AO) : 35%

Evaluatievorm

Het examen

1 examen op het einde van de module.
Het examen telt voor 40% van de beoordeling.

Permanente evaluatie

De overige 60% van uw beoordeling valt onder permanente evaluatie.