Naar overzicht inschrijfmogelijkheden...

B4 PROGRAMMEREN 5

STUDIEPUNTEN: 12
LESTIJDEN: 120
VEREISTE VOORKENNIS

B1 Programmeren 3, B2 Analyse

LEERINHOUD

.Net als platformonafhankelijke programmeeromgeving: ontwikkel voor Windows Desktop, Windows Phone, Android en iOs met Xamarin.

COMPETENTIES

 

LEERMATERIALEN

LEERPLATFORM :

  • ONLINE SYLLABUS.
  • VAKFORA
  • LINKS NAAR AANVULLENDE WEBSITES
  • OPDRACHTEN + FEEDBACK

REALISTISCHE IMPLEMENTATIE VAN DE VERWORVEN KENNIS IN ONS SIMULATIEBEDRIJF.

STUDIEKOSTEN

 

STUDIEBEGELEIDING

DE DOCENT VOORZIET BEGELEIDINGSMOGELIJKHEID AL OF NIET BINNEN DE CONTACTUREN.
COMMUNICATIE BINNEN HET LEERPLATFORM WORDT BINNEN DE 2 WERKDAGEN VERWERKT.

ONDERWIJSVORMEN

CONTACTONDERWIJS (CO) : 65%
AFSTANDSONDERWIJS (AO) : 35%

EVALUATIEVORM

HET EXAMEN

1 EXAMEN OP HET EINDE VAN DE MODULE.
HET EXAMEN TELT VOOR 40% VAN DE BEOORDELING.

PERMANENTE EVALUATIE

DE OVERIGE 60% VAN UW BEOORDELING VALT ONDER PERMANENTE EVALUATIE.