Naar overzicht inschrijfmogelijkheden...

C4 Internettechnologie en systeembeheer

Studiepunten:
Lestijden:
Vereiste voorkennis

C2 Netwerkbeheer 2

Leerinhoud

In de module 'Internettechnologie systeem- en netwerkbeheer' leert de cursist de verschillende aspecten en mogelijkheden van het koppelen van LAN’s en WAN’s tot internetwerken.


Inhoud

Linux

 •  technisch beheer van Netwerken: in dit deel van de module wordt aandacht besteed aan gevorderde netwerkinfrastructuur. Alle praktische kennis wordt aan de hand van oefeningen op een klein (virtueel) netwerk uitgevoerd.
 • mailservers: in dit deel van de module wordt een volledige mailoplossing in virtuele omgeving opgesteld. Gaandeweg wordt ook alle theorie besproken. Sommige details worden alleen theoretisch behandeld)
 • webservers: in dit deel wordt een volledige webserver geconfigureerd, inclusief FTP-toegang en virtuele hosts. Alles wordt in een levensechte situatie zowel theoretisch als praktisch behandeld.
 • organisatorisch beheer van netwerken: aan de hand van de ervaringen wordt voor een voorbeeld¬netwerk besproken hoe het gedocumenteerd wordt. We maken een analyse over welke beveiligingsproblemen er zich eventueel kunnen voordoen en zoeken oplossingen.

Windows

 • Installatie Active Directory en DNS, installatie van DHCP…
 • Gebruik van Extern bureaublad in win 2008 server, terminal server bespreke
 • Installatie Werkstation in domein
 • Installatie Webserver.
 • Gebruik van webserver vanaf het werkstation.
 • Configuratie van DNS in domein
 • Gebruik van Alias voor webserver
 • Vpn-server en vpn-client installeren
 • Terminalservices door vpn-tunnel
 • Configureren van Lan-router (win 2008)
 • Benaderen van Webserver in ander subnet.
 • Installatie van router tussen WS en domein.
 • (DC,webserver, router en werkstation)
 • Installatie van 2 routers tussen WS en domein.
 • Drie subnetten gebruiken met ertussen 2 routers
 • Gebruik van statische routes en gebruik van RIP
 • Gebruik Nat-router op grens van domein. Werkstation in domein naar internet.
 • Werkstation niet in domein benadert de webserver.
 • Configuratie van Natserver op router win 2008
 • Gebruik van Extern bureaublad over natserver heen
 • Ws (thuis) benadert VPN over NAT-router heen en mag bronnen op het netwerk gebruiken.
 • Ras configuratie met ras-beleid.
 • VPN-connectie vanaf een werkstation.
 • Gebruik Nat-router op grens van domein met drie netwerkkaarten
 • Werkstations in domein naar internet.
 • (subnet-filter aanbrengen op nat-router)
 • VPN connectie tussen twee sites.
 • configuratie van twee domeinen en verbinden van de twee domeinen (over routers heen) via een VPN-connectie.
 • Installatie van ISA server als proxy.
 • Installatie en configuratie van ISA server op grens van het domein.
 • Uittesten van situaties met ISA server op grens van domein.
 • Gebruik van webserver in domein via ISA server.
 • Surfen van werkstation via ISA naar het internet
 • Installatie van Ms-Exchangeserver.
 • Gebruik van Exchangeserver met Outlook
Competenties  
Leermaterialen

Leerplatform :

 • Online syllabus.
 • Vakfora
 • Links naar aanvullende websites
 • Opdrachten + feedback
Studiekosten

 

Studiebegeleiding

 

Onderwijsvormen

 

Evaluatievorm