Naar overzicht inschrijfmogelijkheden...

C5 Projectwerk

Studiepunten:
Lestijden: 80
Vereiste voorkennis

C2 Netwerkbeheer 2

Leerinhoud

In de module "Projectwerk Netwerkbeheer" lever je, door middel van een eindwerk, het bewijs dat je een (deel van een) netwerk kan concipiëren, installeren en beheren.


Inhoud

Een project kan verschillende vormen aannemen:

 • In praktijk bestaat een project meestal uit het beschrijven van een bestaand netwerk (laag 1 tot 7 OSI-model), het uitdiepen van interessante technologieën die in het netwerk voorkomen, en die niet behandeld werden tijdens de opleiding en suggesties voor verbetering van het netwerk.
 • Ook virtuele netwerken zijn mogelijk, voor zover deze gebaseerd zijn op een bestaand netwerk.
 • Andere onderwerpen zijn ook mogelijk, voor zover het begeleidend team akkoord kan gaan met het aangebrachte onderwerp.
 • Om praktische redenen kiezen cursisten er meestal voor om elk een eigen project uit te werken. Door deze verscheidenheid aan projecten zijn er heel gevarieerde lessen.
 • Sommige lessen focussen zich vooral op de status van het project en de verdere begeleiding van de individuele cursisten en/of groepsgesprekken en -discussies rond problemen met één of meerdere projecten.
 • Andere lessen behandelen technologieën die in één of meerdere projecten voorkomen en die verduidelijking vereisen. Dit kunnen zowel technologieën zijn die reeds in vorige modules behandeld werden als nieuwe technologieën.
Competenties  
Leermaterialen

Leerplatform :

 • Online syllabus.
 • Vakfora
 • Links naar aanvullende websites
 • Opdrachten + feedback
Studiekosten

 

Studiebegeleiding

De docent voorziet begeleidingsmogelijkheid al of niet binnen de contacturen.
Tijdens de afstandsmomenten is de docent steeds in het centrum aanwezig.
Communicatie binnen het leerplatform wordt binnen de 2 werkdagen verwerkt.

Onderwijsvormen

Contactonderwijs (CO) : 25%
Afstandsonderwijs (AO) : 75%

Evaluatievorm

De cursist presenteert het projectwerk aan een interne en externe jury.

Het project wordt beoordeeld op volgende criteria:

 • Gebruiksvriendelijkheid van de applicatie
 • Beantwoorden aan de gestelde vereisten van de opdrachtgever en de analyse hiervan.
 • Respecteren van afspraken en deadlines
 • Structuur, overzichtelijkheid, documentatie en technische werking van de code
 • Communicatieve vaardigheden bij de communicatie met de opdrachtgever, lectoren, teamgenoten
 • Communicatieve vaardigheden bij het houden van presentatie
 • Zelfstandig onderzoekswerk

Tijdens het ontwikkelproces worden op afgesproken tijdstippen tussentijdse demo's gehouden met feedback van de lector.