Vormings- en educatief verlof

De contacturen van de specifieke lerarenopleiding geven recht op vormingsverlof of educatief verlof.

Als je werkuren en de opleidingsuren samenvallen heb je recht op maximaal 120 uur verlof per schooljaar. Als je werkuren en de opleidingsuren niet samenvallen is dit maximaal 100 uur verlof per schooljaar.

Als je vormingsverlof of educatief verlof wenst, meld je dit bij inschrijving. Na aanvang van de opleiding ontvang je een inschrijvingsbewijs voor de werkgever.

Meer informatie kun je vinden op www.werk.belgie.be en in onze opleidingsbrochure.