Het eenjarige traject

Kan je meer tijd vrijmaken, dan is het éénjarige traject iets voor jou. Je volgt dezelfde theoretische vakken en praktijkvakken als het reguliere traject (totaal aantal studiepunten = 60), alleen intensiever.

Er is een evenwichtige verdeling tussen theoretische vakken en de praktische vorming. Je toetst de theorie onmiddellijk af in oefensessies met de medecursisten én in het werkveld. Een fijne uitdaging!

Kies je voor dit traject, dan stellen wij het volgende schema voor:

semester 1

 • theorie 
  • didactische competentie algemeen
  • klasmanagement
  • leraar & verantwoordelijkheden
  • begeleiden
  • onderwijs & maatschappij
 • praktijk
  • didactische competentie praktijkinitiatie
 • stage
  • vakdidactische studie (= observatie)

semester 2

 • theorie
  • communicatie en overleg
  • psychopedagogische competenties
 • praktijk
  • didactische competentie oefenlessen
 • stage
  • vakdidactische stage (= hoofdstage)