Traject zonder diploma secundair onderwijs
Traject zonder diploma secundair onderwijs

Om tot de specifieke lerarenopleiding te worden toegelaten, moet je beschikken over een diploma secundair onderwijs. Is dat niet het geval, dan kan je worden toegelaten na het volgen van het brugprogramma of na het slagen voor de toelatingsproef.

Het brugprogramma bestaat uitsluitend uit een theoretisch gedeelte en omvat twee opleidingsonderdelen: opstap algemene vorming en opstap taalvaardigheid. We bieden deze vakken aan in het semester september-januari via gecombineerd contactonderwijs. Als je dit programma succesvol hebt afgewerkt, kun je het reguliere of het LIO-traject volgen.

Wie slaagt voor de toelatingsproef (taalvaardigheid en algemene vorming) is vrijgesteld van het brugprogramma en kan onmiddellijk starten met het gewone programma.
 

Contacteer het secretariaat voor meer informatie of om de data te kennen waarop de toelatingsproeven worden georganiseerd. De inschrijving voor de toelatingsproef dient te gebeuren op het secretariaat van de SLO.