Waarden van de opleiding

Participatie

Op regelmatige basis worden enquêtes online op de elektronische leeromgeving geplaatst. De resultaten hiervan worden systematisch geanalyseerd en waar wenselijk worden verbeteracties ondernomen. Daarnaast is er een cursistenraad waarin een tiental cursisten afgevaardigd zijn. Op deze manier willen wij cursisten inspraak geven in het gevoerde beleid.

Studietijdmeting

In de specifieke lerarenopleiding wordt aan elk opleidingsonderdeel een aantal studiepunten toegekend. Voor elk studiepunt wordt een studielast van 25 à 30 uren begroot. Er worden regelmatig studietijdmetingen uitgevoerd. Op deze manier proberen we de taakbelasting zo goed mogelijk af te stemmen op de begrote studiepunten.

Ombudsdienst

Raf Parmentier is ombudsman voor de specifieke lerarenopleiding. Hij zoekt een oplossing voor klachten en geeft advies aan het coördinerend team van de opleiding met als doel dat soort klachten te voorkomen.