LIO-traject

Heb je al een onderwijsopdracht, dan kan je in aanmerking komen voor een LIO-baan (leraar-in-opleiding). Als LIO volg je dezelfde theoretische vakken als andere cursisten. Voor het praktijkgedeelte volg je aangepaste opleidingsonderdelen. Dit alles is onder begeleiding van een mentor van jouw school en een LIO-begeleider van IVO Brugge.

Je kan deze opleiding afwerken in 3 semesters. Een alternatieve spreiding van de theorievakken is zeker mogelijk. We stellen het volgende schema voor:

semester 1

 • theorie
  • didactische competentie algemeen
  • klasmanagement
  • leraar & verantwoordelijkheden

semester 2

 • theorie
  • begeleiding
  • communicatie & overleg
 • praktijk
  • professioneel handelen in de praktijk 1

semester 3

 • theorie 
  • onderwijs & maatschappij
  • psychopedagogische competenties
 • praktijk
  • professioneel handelen in de praktijk 2

Voor de theorie vakken kan je kiezen tussen gecombineerd contactonderwijs of afstandsonderwijs. 

 • Aangezien het vak didactisch competenties algemeen het belangrijkste studieonderdeel is en alle praktijk hier verder op gebaseerd is, raden wij aan dit hoofdvak in gecombineerd afstandsonderwijs te volgen.
 • Het vak communicatie en overleg wordt enkel aangeboden in gecombineerd afstandsonderwijs.

De modules van het praktijkgedeelte omvatten observeren en lesgeven in jouw eigen school, een beperkt aantal contactsessies in IVO Brugge en zelfstandig leren via het digitaal leerplatform.  

Denk je in aanmerking te komen voor dit traject? Heb je specifieke vragen? Aarzel niet ons de contacteren. Onze trajectbegeleider of stagecoördinator maken graag tijd voor je vrij.