Missie

Het CVO IVO Brugge organiseert een specifieke lerarenopleiding die leidt tot het diploma van leraar secundair onderwijs.

De organisatie van de opleiding is gebaseerd op het decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

De specifieke lerarenopleiding richt zich tot volwassenen met een basisdiploma en/of nuttige ervaring die kunnen aanleiding geven tot het uitoefenen van het beroep van leraar, mits het behalen van het diploma.

In de specifieke lerarenopleiding wordt het beroepsprofiel van de leraar als uitgangspunt genomen. Dit geeft richting aan het aanbrengen van de basiscompetenties die nodig zijn voor de uitoefening van het beroep.  De Informatiebrochure bij de invoering van het nieuwe beroepsprofiel en de basiscompetenties voor leraren kun je hier consulteren en downloaden. 

De theoretische vakken worden aangeboden in gecombineerd onderwijs (contact en afstand) of afstandsonderwijs. Op die manier wordt er meer zelfstandigheid, vrijheid en flexibiliteit aangeboden aan de cursisten.

Door de modulaire organisatie is flexibilisering van het opleidingstraject mogelijk. Er is een standaardtraject dat voor elke cursist individueel aangepast kan worden.