Onze troeven
  • Je verwerft op het einde van de opleiding het volwaardige diploma van leraar secundair onderwijs.
  • Je beslist grotendeels zelf over de opleidingsduur. Deze bedraagt minstens 1 jaar en is onbeperkt in tijd.
  • Je bepaalt zelf de instapmomenten: je start de cursus in september of februari.
  • Je bepaalt zelf de lesmomenten: je volgt les ’s avonds (dinsdag en donderdag) of overdag (woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag).
  • Je bepaalt zelf hoe je de theoretische vakken volgt: je kiest voor afstandsonderwijs of voor gecombineerd contactonderwijs.
  • Je bepaalt zelf jouw stagemomenten. Het IVO Brugge is het enige CVO in West-Vlaanderen waar je niet voor elk vak apart stage moet lopen.
  • Je kunt op basis van eerder verworven kwalificaties of eerder verworven competenties vrijstellingen bekomen.
  • Heb je al een onderwijsopdracht, dan kom je in aanmerking voor een LIO-baan (leraar-in-opleiding). Je volgt een vervangende en verkorte opleiding.
  • Bezit je geen diploma secundair onderwijs, dan je kan na het volgen van het brugprogramma of na het slagen van de toelatingsproef de opleiding volgen.