Reguliere traject

De opleiding bestaat uit verschillende modules, voor een totaal van 60 studiepunten. Er is een evenwichtige verdeling tussen theoretische vakken en de praktische vorming. Het lesgeven zelf wordt aangeleerd en ingeoefend in sessies met mede-cursisten (= praktijk), daarna kan de stap gezet worden naar het eigenlijke werkveld (=stage).

Het modeltraject dat wij voorstellen telt 4 semesters.

Voor alle theorievakken kan je telkens tussen afstandsonderwijs of gecombineerd contactonderwijs. 

  • Aangezien het vak didactische competentie algemeen het belangrijkste studieonderdeel is en alle praktijk hier verder op gebaseerd is, raden wij aan dit hoofdvak in gecombineerd contactonderwijs te volgen.
  • Het vak communicatie en overleg wordt enkel in gecombineerd contactonderwijs aangeboden.

De twee opleidingsonderdelen van praktijk worden door oefensessies ingevuld. Samen met je mede-cursisten leer je lesgeven. Zodoende ben je voldoende gewapend om in het échte werkveld stage te lopen. Deze modules worden aangeboden in contactonderwijs.

Tijdens je stage word je begeleid door een stagebegeleider van het IVO Brugge én door een personeelslid van de stageschool zelf, de mentor. Voor meer informatie over de stage verwijzen wij naar onze stagegids.