Hier vind je een overzicht van de verschillende vakken die deel uitmaken van de specifieke lerarenopleiding

Theoretische vakken

 • didactische competenties algemeen (DCA)
 • klasmanagement (KLM)
 • leerkracht en verantwoordelijkheden (LEV)
 • begeleiding (BEG)
 • onderwijs en maatschappij (OMA)
 • communicatie en overleg (COO)
 • psycho-pedagogische competenties (PPC)

Praktijkvakken

 • didactische competenties praktijkinitiatie (DCP)
 • didactische competenties oefenlessen (DCO)

Stage

 • vakdidactische studie (VDS)
 • vakdidactische stage (VDST)

Vakken voor het LIO-traject

 • professioneel handelen in het onderwijs 1 (PHIOLIO 1)
 • professioneel handelen in het onderwijs 2 (PHIOLIO 2)

Het brugprogramma (= indien geen diploma secundair onderwijs)

 • opstap algemene vorming (OAV)
 • opstap taalvaardigheid (OTV)