Vrijstellingen

Je kunt vrijstellingen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) of eerder verworven competenties (EVC).

  • Eerder verworven kwalificaties: creditbewijzen, getuigschriften, diploma's of alle binnen- of buitenlandse bewijzen die aangeven dat een formeel traject met goed gevolg werd doorlopen. Je moet dus een examen hebben afgelegd dat uitmondde in een formeel attest.
  • Eerder verworven competenties: het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van ervaring, waardoor iemand in staat is om effectieve, kwaliteitsvolle prestaties te leveren gericht op een bepaalde functie of rol. Cursisten kunnen dus ook buiten de hogeschool of universiteit competenties verwerven. Bijvoorbeeld via beroepservaring: deze zijn misschien gelijk aan bepaalde competenties vereist in de specifieke lerarenopleiding.

Vrijstellingen op basis van EVK of EVC verkrijg je na het doorlopen van een specifieke procedure. Meer informatie hierover vind je in de opleidingsbrochure.