Waarden en doelstellingen van de opleiding
Waarden van de opleiding

Volgende waarden liggen aan de basis van onze visie:

Vooruitstrevend

Het elektronisch leerplatform dat door het IVO zelf ontwikkeld werd in samenwerking met de opleiding is een krachtige leeromgeving die de mogelijkheid biedt om op een moderne manier de opleiding te organiseren. Ook op vlak van multimedia doet de opleiding inspanningen om de hedendaagse technologische evoluties te volgen.

Flexibel

Door een grote flexibilisering van de trajecten kunnen cursisten opteren voor een geïndividualiseerd traject of voor een standaardtraject. Ook het afstandsonderderwijs en het gecombineerd contactonderwijs bieden cursisten met een job en/of een gezin de mogelijkheid tot een flexibele opleiding.

Cursistgericht

Cursisten krijgen de mogelijkheid tot participatie o.a. door deelname aan enquêtes en er is een intensieve informatieverstrekking zowel mondeling als schriftelijk.

Professioneel

De lesgevers moeten zichzelf systematisch nascholen en actief participeren in vak- en werkgroepen die aan continue visieontwikkeling doen. De opleiding wil daarbij praktijkgericht en kwaliteitsvol onderwijs verstrekken.

Doelstellingen van de opleiding

Deze bovenstaande waarden creëren de mogelijkheid om de volgende opleidingsdoelstellingen na te streven:

  • Een opleidingsprogramma op basis van de basiscompetenties van de leerkracht.
  • Bij afstuderen over een zo hoog mogelijk competentiegehalte beschikken. 
  • Bij afstuderen op een vlotte manier het werkveld kunnen betreden.
  • Bij afstuderen de volgende attitudes hebben of groeipotentieel hebben om volgende attitudes te beheersen: beslissingsvermogen, relationele gerichtheid, kritische ingesteldheid, leergierigheid, organisatievermogen, zin voor samenwerking, verantwoordelijkheidszin en flexibiliteit.
  • Bij afstuderen beschikken over de nodige discipline en zelfstandigheid.
  • Bij afstuderen op een vlotte manier met moderne media kunnen omgaan.