Waar kan je les geven ?

Op grond van jouw basisdiploma of jouw beroepservaring wordt er bepaald in welke vakken en op welke niveaus je mag lesgeven.

Wil je weten welke vakken je mag geven of heb je vragen inzake bekwaamheidsbewijzen, nuttige ervaring, een loopbaan in het onderwijs enz., dan raden we je aan een kijkje te nemen op de site van het departement onderwijs www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/.

Hierin vind je informatie over de vereiste bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, enz.