Zweeds 1
Deze cursus spitst zich vooral toe op praktische taalverwerving. Er is vooral aandacht voor de belangrijkste thema’s uit het leven van alledag:
zich voorstellen
afspraken maken met mensen
tickets kopen voor musea, bioscoop of theater
tafeltjes reserveren op restaurant en de menukaart lezen
hotelkamers boeken
naar de weg vragen
contacten met bank en post  
boodschappen doen, enz.
Aan de hand van intensieve luister- en spreekoefeningen worden deze ‘uitdrukkingen’ ingeoefend. Op het einde van het jaar kun je met een woordenschat van ruim 1250 woorden dagdagelijkse, eenvoudige gesprekjes voeren.
Grammatica is uiteraard nodig om de boodschap over te brengen maar is geen doel op zich. Het Zweeds is en blijft een Germaanse taal en is dus zeer toegankelijk voor een Nederlandstalige, zeker als je over voorkennis Duits en Engels beschikt.  
Vereiste voorkennis

geen