Zweeds 2
De werkwijze en thema’s van de cursus Zweeds 1 krijgen een natuurlijk vervolg en worden uitgediept. Thema’s zoals spreken over je gevoelens en verlangens, over je toekomstperspectieven, over het verleden, enz. komen uitgebreid aan bod.
Nogmaals ligt de nadruk op het communicatieve. Naast intensieve luister- en spreekopdrachten wordt er ook nadruk gelegd op het lezen. Hierdoor verwerft de cursist een zeer ruime woordenschat (ongeveer een 3000 woorden) en kent hij of zij een heleboel ‘uitdrukkingen’.
De grammatica wordt kort en eenvoudig maar duidelijk en volledig uit de doeken gedaan, want net zoals in Zweeds 1 is grammatica zeker geen doel op zich.
Na deze cursus kan de cursist zich in de meeste situaties in eenvoudig Zweeds uitdrukken.
Verder wordt er ook aandacht besteed aan relevante maatschappelijke ontwikkelingen, kenmerken van de Zweedse samenleving en de specifieke Zweedse volksaard.
Vereiste voorkennis

Om deze cursus met succes te kunnen volgen, dien je ofwel geslaagd te zijn in het 1ste jaar Zweeds ofwel te beschikken over de kennis verworven na 120 lesuren. In de loop van de eerste lesmaand zal je hierover onder leiding van je leerkracht een proef afleggen.